Vad kännetecknar A-focus?

Allt fler företag och organisationer strävar efter ett ge sina kunder den bästa möjliga kundupplevelsen. Inom B2B är A-focus det ledande konsultföretaget för att leverera kundinsikterna som de behöver för att lyckas i detta arbete. Vi är vetgiriga och nyfikna. Vi är bra på att ställa rätt frågor, vi kan lyssna på djupet och vet hur vi ska strukturera kundinsikt för att våra kunder ska kunna agera på sina kunders behov. Våra rekommendationer ligger därför till grund för våra kunders strategiska vägval och beslut rörande förbättringar av kundupplevelsen, erbjudandeutveckling och marknadspositionering.

Vi kännetecknas av ett utifrån-och-in-perspektiv och hjälper våra kunder att skapa värde för sina kunder. Vi har lång erfarenhet och förmåga att inhämta, analysera och omsätta kundinsikt i praktisk handling. Det drar vi nytta av både när våra affärskunder vill kundfokusera sitt utvecklings-, marknads- och säljarbete och när vi hjälper myndigheter att göra komplexa utredningar och analyser.

Vi är som starkast inom teknikintensiva branscher som t ex telekom, IT och medtech. Vi arbetar inte bara med företag utan även med myndigheter och den offentliga sektorn.

Läs mer om A-focus