Din
utmaning

Fatta marknadsstrategiska beslut

Ju större kunskap du har om olika faktorer i en komplex marknadssituation – desto lättare är det att se hela bilden och välja rätt väg.

Du vill åstadkomma en förändring: 

Du står inför en ytterst komplex marknadssituation, har ingen tydlig situationsbild och vet inte vilken väg du ska gå.

Du har ett väl underbyggt beslutsunderlag som ger dig förståelse för hur allt hänger samman och känner trygghet i att kunna fatta beslut om rätt åtgärder.

Oavsett om du befinner dig i det privata näringslivet eller i den offentliga sektorn står du inför ständiga vägval och beslut som behöver fattas. Vissa är enkla att fatta medan de av strategisk karaktär ofta har en mer komplex beslutsprocess. Det är fler faktorer som ska tas hänsyn till, mer fakta som behöver inhämtas och det är ofta fler personer involverade i beslutet.

Vår erfarenhet visar att många beslut fattas på ett ostrukturerat sätt.

Ibland fattas beslutet alldeles för snabbt och baserat på bristfälligt faktaunderlag, ibland fattas beslutet trots att det inte är förankrat hos tillräckligt många för att det sedan ska följas. Många gånger tar besluten onödigt lång tid att fatta, eller också fattas de inte alls därför att frågan faller mellan stolarna. Det problem som kanske är det största är att många marknadsstrategiska beslut fattas utifrån ett internt synsätt istället för att vidga blicken och ta med sig ett utifrån-och-in perspektiv.

Samverkan blir allt viktigare i beslutsfattandet

Dagens och morgondagens organisationer ställer ökade krav på samarbete mellan avdelningar och funktioner samtidigt som allt fler aspekter ska tas hänsyn till. Det betyder att samverkan utanför det egna ansvarsområdet behöver ske när beslut ska fattas. Vi ser att många organisationer behöver anamma ett sådant synsätt för att därigenom få den nödvändiga spridningen i organisationen.

Vi hjälper er med struktur, facilitering och underlag

Vi på A-focus har hjälpt många kunder genom viktiga beslutsprocesser. Vi gör det genom att hitta en strukturerad process anpassad efter både vilket beslut som ska fattas och vilka som behöver vara involverade. Hjälpen kan bestå av att facilitera strukturerade möten, ta fram faktabaserade beslutsunderlag eller att projektleda hela förändringsarbetet. Oavsett var i processen vi kommer in behöver ni kunna besvara de rätta frågorna och ha relevant fakta tillgänglig för att besluta i dessa frågor.

Vi kan:

  • Identifiera vilka frågor du och din organisation behöver kunna besvara för att besluten ska vara välgrundade.
  • Se till att svaren på dessa frågor är tillräckligt väl underbyggda.
  • Kartlägga och analysera vilken kunskap ni behöver ha för att kunna besvara dessa frågor.
  • Strukturera beslutsprocessen så att nyckelpersonerna deltar och att ni når fram till de beslut ni behöver fatta.
  • Facilitera strukturerade möten.
  • Tillsammans med er ta fram en aktivitetsplan så att besluten omsätts i praktiken.