Affärsutveckling och Innovation

Utveckla en ny produkt

Grattis! Att nagla fast den röda tråden för vem en ny produkt ska hjälpa, vad den ska åstadkomma och hur det ska göras är en av de roligaste och svåraste uppgifterna du kan ge dig på. Vi har stor respekt för den resa du och dina kollegor ska göra, och för de utmaningar som väntar er. Det är lätt att hamna fel från början. Vi ser ofta hur teknikdrivna bolag satsar stora resurser på att utveckla produkter från fel ände. De utgår från tekniska möjligheter och konkurrentjämförelser snarare än kundinsikt, utifrån-och-in , om verkliga behov . Vi ser innovatörer som brinner för idéer som är tekniskt brillianta men helt förbiser kundens verklighet. I stället för att testa hur relevant det problem de vill angripa är för kunden, satsar de alla resurser på att kunderna kommer att förstå och köpa den bästa produkten.

utveckla-produkt

Produktutveckling inifrån-och-ut leder till misslyckanden som gör ont…

För kunden är din produkt helt ointressant i sig själv. Tycker kunden inte att produkten löser ett relevant och viktigt problem har han eller hon ingen anledning att köpa den. Den bästa produkten är inte den som har vassast teknik, prestanda och funktioner utan den som gör det jobb som kunden vill ha gjort med bäst resultat. För kunden är kontrasten mellan situationen ”före” och ”efter” din nya produkt helt avgörande för om den ska vara värd att köpa.

… och utvecklingsprojekt som vajar vind för våg

Resan genom ett produktutvecklingsprojekt kommer att utsätta dig för stora prövningar. En av de största är att komma överens om och hålla fokus på vad ni ska åstadkomma för kunden och vad som krävs för att göra detta. Utan ordentlig kundinsikt som grund för det ni gör kommer allting att vara öppet för diskussion, hela tiden. Risken är stor att det som kommer ut i andra ändan är resultatet av mängder av kompromisser mellan människor som egentligen inte alls förstår kundens verklighet.

Du måste förstå vad din kund vill åstadkomma för att kunna lyckas

En av dina viktigaste uppgifter är att förstå vad kunden vill åstadkomma, utan att lyckas, med dagens lösningar. Du behöver också förstå hur de försöker lösa sitt behov, varför det inte lyckas och vilka konsekvenser detta får för kunden. Om du vill lyckas med din produktutveckling så måste du förstå det här innan du utformar din egen produkt. Du måste bygga in relevans och kundvärde i din produkt redan från början. Din reklambyrå eller säljare kan inte göra det åt dig när produkten är klar att lansera.

Du måste lämna kontoret för att verkligen kunna förstå kunden

För att förstå kundens verklighet och testa dina idéer måste du lämna kontoret och tala med riktiga kunder på deras egen planhalva. Eftersom du läser det här tror vi att du förstår precis vad vi menar. Vi vet samtidigt att du som vill göra rätt från början möter många hinder.

Det finns ingen ersättning för att tala med riktiga kunder

Dina kollegor har antagligen bråttom att komma igång. De tycker kanske inte alls att det är en bra idé att ”krångla till det” genom att ta in kunder i loopen. Som vi ser det är det kunden som är domare. Fort men fel har aldrig varit något framgångsrecept. Några tror att det är meningslöst att tala med kunder eftersom kunderna inte förstår den nya teknikens möjligheter. Det stämmer inte, kunderna vet mycket väl vilka utmaningar de kämpar med och vad de vill uppnå. Det är detta du måste utgå ifrån. Men du kan inte be kunden agera produktutvecklare och svara på hur deras nya lösningar ska se ut. Det är där du och dina kollegor måste ta över och använda er expertis. Andra tycker att det räcker med den feedback ni får från era säljare. Vi säger att detta inte räcker. Säljare har sällan möjlighet att diskutera förutsättningslöst med sina kunder. Beskeden du brukar få har mer att göra med deras svårighet att matcha konkurrenter på detaljnivå än hur kunderna behöver hjälp att nå sina mål. Det leder till att du härmar andra produkter snarare än skapar unika anledningar för kunderna att köpa din nya produkt.

Vi hjälper dig att skaffa kundinsikt och att omsätta den i praktiken i ditt arbete med affärsutveckling

Vi kan hjälpa dig att förstå dina kunders verkliga behov. Så att du får möjlighet att börja i rätt ände och bygga in unikt kundvärde från början. Det här är vad vi brinner för. Tillsammans kan vi arbeta utifrån-och-in med att forma din nya produkt. Vi talar om att:

  • Prioritera och välja vilken målgrupp och vilket kundjobb du ska rikta utvecklingen mot.
  • Träffa dina kunder och hämta hem viktiga insikter om vilka ”jobb” de använder dagens lösningar till, hur de avgör att dessa blir ordentligt gjorda, vilka resultat de är missnöjda med och vad det är som hindrar kunden att uppnå dem. När vi har säkrat den kundinsikten så vet du vad din nya produkt ska åstadkomma för att skapa ett värde som kommer att göra verklig skillnad för kunden.
  • Nagla fast ett koncist värdeerbjudande (value proposition) som skapar värde genom att lösa kundens prioriterade behov – och som hjälper er att fokusera utvecklingsarbetet.
  • Provtrycka ditt värdeerbjudande och din produktidé med kunderna.
  • Hjälpa dig och dina kollegor att översätta kundbehoven till fundamentala krav.
  • Provtrycka pilot- och testversioner av produkten med kunder för att vara säker på att den levererar rätt värde.

Med genuin kundinsikt i botten och en tydlig röd tråd mellan kundens behov och de krav ni ställer på er produkt har ni mycket större chans att lyckas med projektet. Dessutom kommer ni att utveckla en produkt som verkligen är relevant för kunderna och som de kommer att vilja köpa.

När vi  förstår din utmaning kan vi kombinera våra tjänster till en lösning som passar

Vi vet att ingenting vi gör eller säger spelar någon roll om inte du och ditt team verkligen känner ägarskap för slutsatserna. Vi vägrar att arbeta i tysthet, leverera rapporter och sedan försvinna. Därför lägger vi stor vikt på att arbeta nära dig och dina kollegor. Genom arbetsmöten, workshops och seminarier säkrar vi att alla är med på tåget och tar till sig de insikter som era kunder delat med sig av och att alla är delaktiga i slutsatserna.

Läs mer om hur vi ser på utmaningen att lyckas med produktutveckling och få tips om hur man kan göra detta på vår blogg. Börja gärna med artiklarna vi listat till höger.