Kunskap om kundbehov och marknadsförutsättningar är nyckeln till att lyckas.

Vi vill hjälpa er som företag eller myndighet att låta kundbehoven och kundperspektivet få större inverkan på hur erbjudanden, tjänster och samhällsinsatser utformas. När du anlitar oss vill du ofta förändra någonting. Vilka utmaningar har du?

Din
utmaning

Fatta strategiska marknadsbeslut

Vill du se hela marknadsbilden för att kunna välja rätt väg? Vill du ha en mer strukturerad och genomtänkt process som gör det enklare och snabbare att fatta strategiska beslut?

Läs mer om att fatta marknadsstrategiska beslut

VÅRA TJÄNSTER

Din
utmaning

UTVECKLA EN PRODUKT

Vill du att ditt nya erbjudande ska vara relevant i målgruppens ögon och att det möter behov som kunderna verkligen vill ha lösta?

 

Läs mer om att utveckla en produkt

VÅRA TJÄNSTER

Din
utmaning

Ta ut en produkt på marknaden

Vill du förbättra dina chanser till en framgångsrik lansering och försäljning genom djupare insikt om hur dina målgrupper uppfattar sina behov och köper den typ av lösning du erbjuder?

Läs mer om att ta ut en produkt på marknaden eller öka försäljningen

VÅRA TJÄNSTER

Din
utmaning

Skapa nya värden i kundresan

Vill du leverera en kundupplevelse i världsklass – varje dag och vid varje kundmöte?

 

Läs mer om att skapa nya värden i kundresan

VÅRA TJÄNSTER

Din
utmaning

Förstå en komplex marknad

Behöver du en analys eller utredning där hänsyn ska tas till komplexa marknadsförutsättningar som ekonomi, lagar och regler, politisk inriktning och teknisk utveckling?

Läs mer om att förstå en komplex marknad

VÅRA TJÄNSTER

Din
utmaning

Lär dig att kundfokusera på riktigt

Vill du att dina produktchefer, marknadsförare och säljare ska arbeta kundfokuserat genom hela flödet från affärsidé till resultat.

Läs mer om att lära dig kundfokusera på riktigt

VÅRA TJÄNSTER