Din
utmaning

Lär dig att kundfokusera på riktigt

Ju mer metodiskt du arbetar med kundinsikt – desto enklare är det att välja och prioritera de förbättringar som betyder mest för kunden.

Du vill åstadkomma en förändring:

Ni har insett att kundfokusering är vägen framåt men har helt olika uppfattningar om vad ett kundbehov är och hur man ska arbeta så i praktiken

saknar ett gemensamt språk och gemensamma verktyg för att kunna jobba så i praktiken..

Ni har ett gemensamt synsätt och språk för kundfokusering och har fått gemensamma verktyg ni kan använda praktiskt för att arbeta kunddrivet.

Är kundfokus mest tomma ord hos er?

Många företag som säger sig arbeta behovsdrivet saknar i själva verket förmågan att göra det i praktiken. Andra är rakt igenom teknikdrivna i sin:

  • Affärsutveckling
  • Produkt och erbjudandeutveckling
  • Marknadsföring
  • Försäljning
  • Onboarding, support och customer success

Att gå från ett produktdrivet till ett kunddrivet företag stannar ofta vid tomma ord.

Att jobba kundfokuserat försvåras av att olika personer har olika bilder av kundernas behov. Ofta har man inte ens en gemensam bild av vad ett ”behov” är, än mindre hur man tar sig från kundbehov till målgruppsval, affärsmodell, värdeerbjudande, go-to-market-strategi, marknadsföring & kommunikation och försäljning.  Även om det finns fickor av kundtänk i organisationen så finns det inget sätt att arbeta kundfokuserat tillsammans i ett projekt.

För den som vill arbeta kunddrivet är det oerhört frustrerande att ensam försöka baxa sina kollegor framför sig. Utan en plattform med gemensamma verktyg så är det lätt att hela tiden falla tillbaka ned i teknikgropen.

För teknikdrivna bolag leder problemet alldeles för ofta till att deras erbjudanden aldrig når sin potential på marknaden eller, än värre, att de går under, trots att
de upplever sig ha bättre produkter än konkurrenterna.

Framgångsrika företag har inte bara koll på kundernas behov och vad det tycker om dem. De omsätter insikterna i praktisk handling för att förbättra verksamheten och skapa mer relevant kundvärde.

Att göra något åt saken kan dock vara lättare sagt än gjort. Alla har varit med varit med om svepande förändringsprojekt som med tiden runnit ut i sanden. Ibland kan det vara bättre att börja i lite mindre skala med en utvald satsning eller projekt och sedan skala upp lyckade resultat.

Vi lär dig och dina kollegor att identifiera, förstå och agera på era kunders verkliga behov

Vilken del av verksamheten borde ha kundkunskap om? Vad vill ni förbättra eller utveckla och i vilken ordning? Vi ger er struktur och metodik för att hämta in och omvandla kundinsikter till nya affärsmodeller, erbjudanden, marknadsföring försäljning, onboarding, support och customer success.

Vi kan:

  • Inspirera, utbilda och coacha grupper, enheter och projekt i att arbeta kundfokuserat
  • Anpasa utbildningen till era utmaningar och förutsättningar
  • Kombinera utbildning och coaching med ett skarpt projekt som ni vill genomföra
  • Genomföra satsningen på plats och/eller digitalt med hjälp av effektiva samarbetsplattformar som Howspace och Miro.