Din
utmaning

Ta ut en ny produkt på marknaden eller öka försäljningen av en befintlig.

Ju bättre insikt du har om dina målgrupper och vilka unika köpbehov de har– desto större är möjligheten till en framgångsrik lansering och ökad försäljning.

Du vill åstadkomma en förändring

Du har ett erbjudande du tror mycket på, men är osäker på till vilken målgrupp du ska vända dig till och vilket budskap som kommer att ge bäst säljresultat.

Du har den kundinsikt som du behöver, vet vilka målgrupper du ska rikta ditt budskap till och vad som är viktigt för dem.

I teknikbolag är det inte ovanligt att produkter utvecklas inifrån-och-ut med fokus på teknisk prestanda och på att överträffa konkurrenternas lista med funktioner. När det är dags att lansera så väljer teknikbolag ofta att rikta sig mot alla tänkbara målgrupper med ett budskap om den ”bästa” produkten. Det är logiskt om man är övertygas om att alla kunder alltid kommer att välja den ”bästa” produkten. Tyvärr fungerar verkligheten inte riktigt så.

Att kommunicera teknik och funktioner till alla kunder leder ofta till att ingen upplever att budskapet är relevant. Problemet att översätta mellan teknik, verkliga behov och möjlig nytta landar då i säljkanalens knä. Tyvärr har kanalen inte tid att lägga ned det arbete som krävs för att lista ut hur den nya produkten ska säljas. Säljarna är redan hårt pressade att nå sina säljmål. De vet att det är effektivare att sälja välkända erbjudanden till existerande kunder i stället för att kavla upp ärmarna med en ny produkt.

Kunder upplever dessutom ofta att den lösning de redan har fungerar tillräckligt bra. Varför skulle de göra slut med dagens lösning och ta på sig en massa oönskat jobb med att byta ut den? Om du inte lyckas hjälpa dina kunder att förstå varför din nya produkt är relevant kommer de aldrig att köpa den.

Att veta eller inte veta vilka kunder som har tydliga köpmotiv är skillnaden mellan kommunicera relevant och nå säljmålen eller att inte göra det. Vågar du chansa med din nya satsning?

En dåligt förberedd lansering kan knäcka din produkt

Om du inte lyckas motivera både säljare och kunder så riskerar din produkt att få en riktigt dålig start. Vår erfarenhet är att arbetet med att förbereda en lansering ofta börjar i fel ände.

Vi hjälper dig att lyckas med genom att utgå från kundens verklighet i din marknadsföring och försäljning

För att lyckas med din lansering behöver du vända på perspektivet och arbeta utifrån-och-in.

Du behöver förstå vilka kunder som har störst anledning att köpa din produkt och varför samt hur din målgruppsbeskrivning och ditt värdeerbjudande ser ut.

Idag gör kunden en stor del av sitt köparbete på nätet innan de ger sig till känna för leverantörer.

Därför måste du också ha kunskap om hur kundernas köpprocess fungerar och vilka köputmaningar de kommer att ställas inför när de ska greppa sitt behov, besluta sig för förändring, komma fram till vilken typ av lösning de ska leta efter, ställa rätt krav, välja leverantörer och utvärdera de alternativ som finns.

Vi kan:

  • Ge dig insikt om dina kunders verkliga behov och vilka kunder som har de starkaste motiven att köpa din produkt.
  • Hjälpa dig att ta fram ett starkt värdeerbjudande.
  • Formulera en tydlig målgruppsbeskrivning.
  • Provtrycka värdeerbjudande, kommunikation och säljargumentation med kunder i målgruppen.
  • Beskriva kundens köpprocess så att du förstår vad du behöver göra för att göra det lätt att köpa den nya produkten.
  • Ta fram en kommunikationsbrief som sätter reklambyrån på rätt spår från början.
  • Ta fram en säljbrief och andra verktyg som underlättar säljarbetet.
  • Coacha/utbilda ditt team i kundfokuserad lansering.
  • Dra igång kundfokuserade lanseringsförberedelser tillsammans med ditt team.