Din
utmaning

Utnyttja digitaliseringens möjligheter

Digitaliseringens möjligheter är i princip oändliga. Det är väldigt befriande men kan också vara mycket frustrerande. Var ska man börja när i princip allt är möjligt? Om du inte har en uppfattning om vad du vill åstadkomma är risken uppenbar att du lägger tid och resurser på satsningar som inte alls gör tillräcklig skillnad.

Du vill åstadkomma en förändring:

Du vill skapa nya kundvärden i er affär och verksamhet och effektivisera er samverkan med kunderna genom digitalisering men vet inte var ni ska börja.

Du har en tydlig bild av behovsgapet mellan vad era kunder vill lyckas med och hur ni kan hjälpa dem med dagens lösningar, vilka av kundernas målresultat som behöver förbättras med och i vilken ordning. Du ser vad er digitalisering ska åstadkomma för kunderna. Det ger dig en målbild för ert digitaliseringsarbete.

Det digitala inslaget i vårt samhälle blir en allt större del av människors vardag, i företagens verksamhet och för kritiska samhällsfunktioner. Utvecklingen har gått fort de senaste åren och har påskyndats ytterligare genom pandemin. Digitalisering är ett viktigt verktyg när vi ska ta oss an stora samhällsutmaningar som elektrifiering, hållbarhet och framtidens sjukvård. Betydelsen av digitalisering och digital infrastruktur kommer att vara ett centralt utvecklingsområde i många år framåt för oss alla.

Vi på A-focus har de senaste åren genomfört ett antal kvalitativa studier inom området för olika uppdragsgivare såväl inom privat som offentlig sektor. Resultaten pekar åt samma håll – att fler företag i fler branscher befinner sig i, eller är på väg mot, en hög digitaliseringsmognad. Under resans gång möter företagen möter en hel del utmaningar där kompetens är den mest framträdande i synnerhet för de små- och medelstora företagen.

En annan utmaning är tillgången till digital infrastruktur, i synnerhet på landsbygderna. Antalet uppkopplade saker och automatiska arbetsmoment ökar i snabb takt. Företag som riktar sig mot konsumenter utvecklar tjänster i första hand för mobila enheter och för företag med personal ute på fält är mobila enheter ett kritiskt arbetsverktyg. Beroendet tilltar därmed för både den fasta och trådlösa infrastrukturen och den är helt nödvändigt för att verksamheterna ska fungera.

Många företag känner en oro för att deras behov av kapacitet, stabilitet och driftsäkerhet inte är säkerställt och det finns också en växande oro för cyberattacker. En annan stor utmaning är den ekonomiska förmågan att göra de investeringar som krävs. De företag som digitaliserat i hög utsträckning ser sin utveckling som positiv, både historiskt och framåt.

Hur ser det ut för dig och din verksamhet? Vilka utmaningar har ni framför er och har ni en plan för att lyckas? Vi på A-focus kan hjälpa er med såväl nulägesanalys som strategisk och operativ planering. Vi har långa erfarenhet inom området och har utvecklat verktyg och metoder som vi genom praktisk tillämning vet fungerar väl för det som ni vill åstadkomma.

Digitalisering ger mer informationen om kunden – men inte nödvändigtvis ökad insikt

Med digitaliseringen har du större möjligheter att nå ut till fler – samtidigt som du möter konkurrens från nya aktörer som givetvis ser samma sak. Den medför en ständig utveckling samtidigt som dina kunders beteenden förändras. De beter sig på olika sätt beroende ålder, situation eller typ av vara eller tjänst de ska köpa.

Du har också möjlighet att inhämta stora mängder information om dina kunder – och även ny information tex vad kunden gör i den digitala köpprocessen, vilka hemsidor de är inne på, hur de köper, hur de navigerar, när de köper, nedladdning osv.

Med kvantitativ data som möjliggörs av digitaliseringen får du kunskap om vad kunden gör – men inte varför. Genom att komplettera den kvantitativa informationen med kvalitativa samtal erfar vi gång på gång hur mycket bra och ny kunskap du får för att fatta rätt av beslut och lyckas med det du vill åstadkomma. Vi på A-focus kan hjälpa dig att förstå vad dina kunder vill åstadkomma och ge dig de insikter du behöver för att du ska kunna utveckla din verksamhet och nå de resultat du strävar efter.

Digitalisering förändrar köpresan

När affärsrelationen med kunderna digitaliseras minskar företagens kontroll och inte sällan blir distansen till kunderna större. Det gäller inte minst kundens köpresa. Vi på A-focus har i många år hjälpt våra uppdragsgivare att få ökade insikter om sina kunders köpprocess. Till skillnad från säljprocessen som utgår från företagens verksamhet och verklighet, handlar köpprocessen om kundens verklighet – en verklighet som kan ha helt andra behov och utmaningar än de som du och ditt företag ställs inför i vardagen.

När du inte stöttar kunderna på rätt sätt i deras köpresa tappar du dem, och i de studier vi gjort ser vi att de flesta köp avbryts – de blir helt enkelt inte gjorda. Ibland är det så enkelt att behovet var inte så stort eller så var priset för högt, men många gånger beror det på att kunderna inte fått det stöd i köpprocessen som de behöver.

I den digitala köpprocessen är det ännu fler köp som inte blir gjorda. Även om vi har större och bredare målgrupper stöttar vi dem sämre. I flera studier har det visat sig att vi har haft för stort fokus på vår egen säljprocess och förenklat/effektiviserat den digitala säljprocessen för mycket. Vi har underskattat det köpstöd som kunderna behöver.

Har du kunskap om hur dina kunder upplever sin digitala köpresa hos er? Vi på A-focus har i över tjugo år intervjuat våra uppdragsgivares kunder om deras affärsrelation – ofta med köpresan i fokus. Med de nya insikterna hjälper vi dig att nå det du vill lyckas med. Att göra det lättare för dina kunder att köpa och därmed öka försäljningen och få fler nöjda kunder.