Våra kunder

Våra kunder kommer såväl från det privata näringslivet, från myndigheter/offentlig sektor och organisationer som från innovationsbolag och inkubatorer