Om oss

Vi vill hjälpa både företag och myndigheter att låta kundbehov och kundperspektiv få större inverkan på allt ifrån hur erbjudanden och tjänster utformas till upplevelsen av att vara kund. När man anlitar oss får man nya insikter och verktyg för att förändra och förbättra verksamheten.

A-focus grundades år 2000 och sedan dess har vi konsekvent arbetat med att bygga upp en portfölj med tjänster och verktyg som hjälper företag och myndigheter att arbeta med kunden eller medborgaren i fokus. Det har visat sig att de verktyg som vi har utvecklat för att lösa privata kunders utmaningar är mycket användbara i offentlig sektor – och vice versa.

För att vårt arbete ska göra skillnad är det viktigt för både våra kunder och oss att resultatet omsätts i praktisk handling. Därför arbetar vi gärna nära våra kunder och deras team med kunskapsöverföring, workshops och projekt som säkrar genomförandet.

  • Vår förmåga och metodik för att arbeta utifrån-och-in. Vi har praktiska angreppssätt, verktyg, mätmodeller och en resultatinriktad arbetsmetodik som fungerar.
  • Vår erfarenhet. Våra konsulter har var och en minst femton års erfarenhet från arbete med kunder i näringsliv och offentlig sektor med t. ex. inhämtning av kundinsikt, utredningar, marknadsanalyser, kunskapsinventeringar och framåtblickande bedömningar – både kvalitativt och kvantitativt, regionalt och nationellt.
  • Vår marknadskunskap. Efter hundratals intervjuer och en lång rad utredningar är vi också väl insatta i hur svenska företag fungerar och vad som driver dem. Vi har expertkunskap och insikter om marknaden för elektronisk kommunikation, bredband, television och Internet, vilka marknadskrafter och förutsättningar som råder samt hur regelverk och regleringar påverkar.
  • Vår förmåga att hantera komplexa och komplicerade uppdrag där många olika perspektiv måste vägas samman och samverkan med många parter är en förutsättning för att lyckas.

Kontakta oss gärna för att diskutera din utmaning just nu!