Managementkonsulter för facilitering, projektledning och rådgivning

Oavsett om du är ansvarig för ett projekt, en tjänsteutveckling, en avdelning eller en ledningsgrupp står du inför uppgiften att driva en process framåt. För detta krävs två färdigheter: dels färdigheten i att samla in information, analysera konsekvenser, fatta beslut och välja riktning; och dels att leda människor i den riktning som krävs. Den här uppgiften är inte helt enkel och ofta vill man ha stöd och råd på vägen.

Våra kunder vänder sig ofta till våra managementkonsulter för att få råd och stöd i den här processen.

facilitering-projektledning

Struktur och processer ger resultat

Förändringarna i din omvärld upphör inte – oavsett om det rör sig om dina kunder, marknadsförutsättningar i stort eller din egen organisation. Förändringar behöver identifieras och slutsatser dras:

  • Hur påverkas ni?
  • Vilka olika vägvalsmöjligheter har ni?
  • Vilken väg ska ni välja?

Att gå igenom det här arbetet på ett strukturerat sätt är en utmaning. Men det är just struktur som behövs för att kunna fatta välgrundade beslut, för att våga driva igenom dem och också för att få acceptans för de beslut som fattas. Det som krävs är att hitta en process för dig och dina kollegor så att ni snabbt kan sätta er in i och förhålla er till förändringarna. Många gånger är ni flera som påverkas av förändringarna. Uppläggen ser olika ut beroende på typ av utmaning.

Exempel på hur våra managementkonsulter kan bidra till er process

  • En större förändring påverkar många intressenter (stakeholders). De kan vara beslutsfattare internt eller andra företag och organisationer. Många gånger medför förändringar att ett antal komplexa frågor uppstår som behöver besvaras av alla intressenterna. Många hoppas att det räcker med att skicka ut frågorna och hämta in svaren. Erfarenheten visar dock att frågorna ofta är så komplexa att det inte räcker. Intressenterna behöver få möjlighet att mötas och diskutera frågeställningarna. Det kan göras i mindre grupper, workshops/runda-bords-samtal, eller i större sammanhang, expertmöten/dialogmöten. Då är det viktigt med en erfaren moderator som både kan sakfrågan och kan leda diskussionerna för att belysa alla aspekter av det som diskuteras.
  • Ofta behöver företag genomföra möten för att gå igenom information och fatta beslut. Mötena blir många gånger ostrukturerade, tidsödande och i värsta fall utan resultat. Varje möte behöver ett tydligt fokus och mål men det krävs också planering och mötesledning. Det behövs en facilitator som kan strukturera beslutsmöten.
  • Större förändringar resulterar ofta i att ett antal projekt startas. Projekten behöver ett tydligt syfte, mål, tidplan och ansvarsfördelning. Men det räcker inte att ha gått en kurs i projektledning. Ett givande resultat kräver också en dedikerad projektledare med förmåga att lyfta blicken, strukturera, leda, medla och skapa ett framgångsrikt team.
  • Det finns alltid någon, en person eller en mindre grupp personer, som ”äger” förändringen. Med det menar vi den som bär ansvaret för det förändringsarbete som ska genomföras eller de beslut som ska fattas. Även de mest erfarna beslutsfattarna efterfrågar då och då någon form av rådgivare eller coach för att ge extra stadga och styrning. Det kan vara vid enstaka tillfällen eller under en hel process och/eller att helt projekt.

A-focus har lång erfarenhet av rådgivning, projektledning och processtyrning i olika sammanhang. Vi kan planera, leda och genomföra strukturerade möten och projekt. Vi har en mängd verktyg och modeller för att stötta dessa uppgifter. Vi tar ett stort ansvar för att driva processen i rätt riktning, utforma handlingsplaner och nå resultat med bred förankring.

Läs om hur vi ser på utmaningarna att analysera marknadsförändringar och att fatta marknadsstrategiska beslut.

Du kan också läsa mer och hitta tips på vår blogg.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.