Kompetensutveckling

Vill du att vi ska hjälpa er att hämta hem den kundinsikt ni behöver och omsätta den i praktiken, eller skulle du föredra att du och ditt team kunde göra jobbet själva? Vi erbjuder bland annat seminarierna nedan.

 • Customer Insight Creation – Kundinsikt 360 grader: Vår nya kurs för dig som vill arbeta med kunden som utgångspunkt. Marknadsförs av vår partner Edlegio. Se www.edlegio.se
 • Kundfokuserad provtryckning av innovationer och produktidéer
 • Kundfokuserad affärsmodellering och värdeerbjudande-utveckling
  (utgår från kundens Job-to-be-done)
 • Kundfokuserad Go-to-market för nya erbjudanden och innovationer
 • Kundfokuserad B2B-försäljning (med rollspel)

Vissa företag tar hjälp första gången, men tycker sedan att de nya kundfokuserade angreppssätten måste integreras i deras eget sätt att arbeta.

kompetensutveckling

Vi utbildar och inspirerar dig och ditt team i att arbeta utifrån-och-in

För att hjälpa våra kunder att utveckla sin egen förmåga att arbeta utifrån-och-in har vi tagit fram en serie ”KUNDskapsseminarier” och utbildningar.

Vi har ägnat mer än tio år åt att utveckla metoder och verktyg för att arbeta utifrån-och-in. Vi följer världens ledande experter på kundfokus och kundinsikt. Det bästa vi hittar plockar vi in i vår egen verktygslåda och anpassar för våra kunder.

Det är den verktygslådan – plus våra egna erfarenheter – som vi delar med dig och dina kollegor när ni vill bli bättre på att:

 • Intervjua kunder – hur ni lämnar kontoret och diskuterar direkt med kunderna om deras verklighet, utmaningar och problem (2 dagar).En hands-on-utbildning med rollspel som hjälper dina produktchefer, utvecklare och marknadsförare att bege sig över till kundernas planhalva för att hämta hem den kundinsikt de behöver när de ska arbeta utifrån-och-in.Vår erfarenhet är att det psykologiska motståendet mot att sluta sitta på kontoret och spekulera om kunderna är stort. Alla vet att de borde tala mer med kunderna men det blir liksom aldrig av.När någon till äventyrs försöker så hamnar fokus på teknik och lösningar i stället för på kundernas behov, eftersom det känns mest hemtamt och bekvämt. Det finns helt enkelt ingen som vet hur man i praktiken talar med kunder om deras behov.Här får dina kollegor lära sig om hur man förbereder och genomför kundfokuserade samtal hands-on i övningar och rollspel som är anpassade till era utmaningar.
 • Utveckla affärsmodeller och värdeerbjudanden utifrån-och-in – hur ni identifierar kundens Job-to-be-done och bygger ett värdeerbjudande och en affärsmodell som utgår från vad era kunder vill åstadkomma och behöver ert stöd med.
 • Marknadsföra och kommunicera utifrån-och-in – hur ni utgår från kundens köpprocess och köputmaningar för att förbereda Go-to-market för ett nytt erbjudande (2 dagar). Ett KUNDskapsseminarium med många arbetsuppgifter och diskussioner som hjälper dina kollegor att utgå ifrån kundens verklighet, Job-to-be-done och sätt att köpa INNAN de bestämmer hur er nya produkt ska kommuniceras och säljas.Vår erfarenhet är att många leverantörer slentrianmässigt lägger stora resurser på att ta fram kommunikationsmaterial och kampanjer som vare sig säljare eller kunder anammar.Här får allt marknadsförings- och säljstödsmaterial ett tydligt syfte. Vi fokuserar vi på att göra det så lätt som möjligt för kunden att lösa de utmaningar de kommer att stöta på i sin köpprocess, t.ex. att vinna sina kollegors stöd för att välja er framför alternativen.Vi ägnar oss också åt att förstå hur era säljare och kanaler jobbar och vad ni måste göra för att underlätta deras arbete med det nya erbjudandet.
 • Sälja utifrån-och-in – hur ni säljer mer genom att fokusera säljarbetet på kundens verklighet och vad kunden kan åstadkomma med hjälp av era lösningar (3 dagar).Vår mest handgripliga utbildning. Inte en enda Powerpointbild och många konkreta rollspel. Du och ditt team arbetar med era egna erbjudanden som ni slipar till och använder i säljrollspelen. Allt handlar om att fokusera på rätt kunder och rätt Job-to-be-done, att alltid jobba utifrån kundens perspektiv och att se till att ni verkligen är relevanta för kunden.Vår erfarenhet är att alldeles för många teknikorienterade företag arbetar reaktivt i sitt sälj. De lägger också alldeles för mycket tid på att presentera sina produkter utan att först sätta sig in i kundens behov och hitta de unika köpmotiven. Konsekvensen blir onödigt höga säljkostnader och många tappade affärer.
 • Arbeta utifrån-och-in med produktledning och marknadsföring – metoder och verktyg för kundfokus ur A-focus verktygslåda (1-2 dagar).Vår mest skräddarsydda utbildning. Vi diskuterar igenom vilka utmaningar ditt team står inför och vilka av våra kundfokusverktyg de skulle ha störst nytta av att kunna använda själva. Vi väljer också ut relevanta case från er egen verksamhet som teamen får jobba med när de ska tillämpa verktygen i olika övningar.Genom att vi jobbar flera varv med varje verktyg kommer ditt team att känna sig bekväma med dem. På det viset skapar ni en gemensam verktygslåda och ett gemensamt språk som gör ditt team mycket bättre på att arbeta utifrån-och-in tillsammans.Vår erfarenhet är att det i många företag är ont om gemensamma verktyg och begrepp för att jobba utifrån-och-in. Konsekvensen blir att även om viljan är god, så saknas förmåga att hålla i den röda tråden vid interna överlämningar.

Vi anpassar utbildningarna till era behov och förutsättningar

Vi tar fram övningar och uppgifter som är relevanta för just ditt team och gör att utbildningen känns extra meningsfull.

Genom att mixa föreläsningar, diskussioner, övningar, workshops och rollspel kan du och ditt team få känna på vad det innebär att arbeta utifrån-och-in på flera olika sätt. Vi delar med oss av de erfarenheter vi har från andra kunder och branscher för att säkra att ditt team får nya influenser. Du och dina kollegor får också ta del av artiklar som vi noga valt ut bland det bästa som finns att läsa om den utmaning utbildningen gäller.

Vi hjälper er med kompetensutveckling. Kontakta oss och berätta vad du vill åstadkomma med ditt team så föreslår vi ett lämpligt upplägg.

Läs mer om hur vi ser på att arbeta utifrån-och-in vid produktutveckling, lansering och när försäljningen måste ökas.

vår blogg får du konkreta tips och verktyg för att själv börja jobba utifrån-och-in.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.