Kundinsikt ett verktyg för att nå affärsmålen

För att kundinsikt ska vara värdefull måste den vara bearbetad och paketerad så att den kan användas och  omsättas i konkreta åtgärder.

Kundinsikt som omsätts i konkreta åtgärder och resultat helt enkelt.

paketerad-kundinsikt

Kundinsikt är en förutsättning för att lyckas men den måste drivas ända in i kaklet!

Med rätt insikt om dina kunders attityder och värderingar, behov, köpprocess och kundupplevelse kan du:

 • Motivera kunderna att förändra hur de löser sina behov idag
 • Skapa värde för kunderna under hela kundlivscykeln
 • Differentiera ditt företag från konkurrenterna på ett sätt som verkligen gör skillnad för kunderna

Men det räcker inte med att du har insikt, den måste omsättas i konkreta åtgärder av flera på företaget. Om dina kollegor inte kan tolka vad kundinsikterna innebär för deras eget arbete och dra rätt slutsatser av det, kommer inte er satsning att ha någon röd tråd för kunden.

Dina kollegor har olika behov av information om kunderna. De som arbetar med produktutveckling behöver inte samma underlag som er reklambyrå eller era säljare. I den mån de får någon ny kundinsikt överhuvudtaget inför en satsning så får alla ofta nöja sig med samma oengagerande Powerpointdragning. Ibland får de bara en fil med bilder, utan förklaringar.

Vår erfarenhet är att när teknikdrivna bolag faktiskt gör hemläxan och träffar sina kunder så missar de att se till att alla funktioner på föredraget får vad de behöver för att kunna jobba utifrån-och-in. De tappar stafettpinnen med kundinsikt vid växlingen när arbetet ska bli tvärfunktionellt.

Konsekvensen blir att de funktioner som inte varit delaktiga i att hämta hem kundinsikten upplever att informationen från kunderna inte berör dem. De lyssnar artigt men inser inte konsekvenserna av vad kunderna berättat och går hem och kör inifrån-och-ut som förut.

Möjligheten att få alla att jobba gemensamt mot samma målbild för att skapa en stark kundupplevelse och relevant nytt kundvärde tappas bort.

Vi hjälper dig att säkra stafettpinnen vid interna överlämningar

Kunderna kan inte tala om för er hur ni ska jobba med kravställning, val av tekniska lösningar, utformning av paketering, utveckling av budskap och marknadskommunikation. De kan inte heller berätta hur ni ska arbeta med säljet. Kunderna är bara experter på sin egen verklighet. De kan berätta vad de vill åstadkomma, vilka resultat de vill nå och vilka utmaningar de behöver övervinna för att lyckas (kundens Job-to-be-done).

Resultatet från kundsamtalen måste tolkas, översättas och bearbetas för att alla inblandade funktioner hos er (utvecklare, processutvecklare, kommunikatörer, säljare osv) ska kunna göra ett bra arbete utifrån-och-in.

För oss är det viktigt att den kundinsikt som vi hämtat hem till er omvandlas till konkreta åtgärder som gör skillnad – både för kunden och för era resultat.

Vi ger dina kollegor paketerad kundinsikt som de kan omsätta i kundfokuserade lösningar, marknadsföring, kommunikation och säljaktiviteter

Vi vet vilka kundfrågor dina kollegor behöver få besvarade och anpassar resultatet från kunddiskussionerna så att de får precis den kundinsikt de behöver och kan hålla den röda tråden.

Några exempel på paketerad kundinsikt är:

 • En beskrivning av kundens Job-to-be-done, dvs vad kunden vill åstadkomma och varför.
 • Ett värdeerbjudande som naglar fast kärnan i det ni erbjuder kunden (Value Proposition) och hjälper alla dina kollegor att hålla den röda tråden
 • En målgruppsbeskrivning som visar dina marknadsförare och säljare vem som har mest nytta av ert erbjudande och varför
 • En kundinsiktsbrief som hjälper ert produktutvecklingsteam att förstå kundens verklighet och att identifiera de viktigaste kraven
 • En kommunikationsbrief till era marknadskommunikatörer eller byrå som hjälper dem att kommunicera på ett sätt som motiverar kunderna att lämna dagens lösningar och hjälper dem att köpa ert erbjudande.
 • En säljbrief till er säljkår eller kanal som hjälper dem att: 1)Fokusera på de kunder som har störst anledning att köpa och att 2) Hjälpa kunderna genom de utmaningar de måste övervinna för att kunna köpa din produkt 3) Ge kunden unika köpmotiv (USP:ar som verkligen gör skillnad)
 • En kundupplevelsebrief till era affärsprocessutvecklare som hjälper dem att förstå vad kunderna vill åstadkomma i alla kontaktpunkter med er och vad som hindrar dem.

Vi brinner för att hjälpa ditt team att omsätta kundinsikt i praktiken, låt oss diskutera hur!

Vi arbetar med kundinsikt varje dag och det som gör arbetet meningsfullt är att se nya kundinsikter leda till konkreta åtgärder som gör skillnad för både kunder och leverantörer.

Tänk igenom vilka olika specialister i din organisation som behöver följa samma röda tråd för att ditt projekt eller satsning ska bli en succé. Låt oss sedan diskutera hur vi kan hjälpa dem att ta emot stafettpinnen med kundinsikt och omsätta den i praktiken inom sitt eget område.

Läs mer om varför kundinsikt är så viktig när du ska …

Läs även mer om hur man kan arbeta med kundinsikt på vår blogg

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.