En marknadsundersökning lägger grunden för din satsning

Beslut om nya inriktningar fattas hela tiden, stora som små. I många fall räcker branschkunskap och intuition för att hamna tillräckligt rätt. När konsekvenserna av att fatta fel beslut kan bli stora är det en annan sak. Då duger det inte att gissa, du måste veta och du måste förstå kundens verklighet på djupet.

A-focus kan till exempel hjälpa dig att:

 • Undersöka vilka verkliga behov (job-to-be-done) dina målgrupper har
 • Validera ditt eget antagande om kunders behov
 • Utvärdera kunders och intressenters upplevelse av en produkt, tjänst, process eller relation

Marknadsundersökning

Det här gäller oavsett om du ska förbättra kundupplevelsen, optimera kundresan, lansera ett nytt erbjudande eller testa intresset för en ny innovation.

När du verkligen behöver förstå marknaden och dina kunders behov, finns det egentligen inga alternativ till research och kundintervjuer. Marknadsundersökningen är ett viktigt verktyg när du ska fatta beslut.

Vi gör hundratals kundintervjuer varje år i våra marknadsundersökningar. Vi vet vilka frågor som ska ställas och hur samtalet ska läggas upp för att få det resultat vi söker efter. Låt oss intervjua dina kunder och vi lovar att du kommer att få veta saker som dom aldrig skulle öppna sig och tala om för vare sig dig eller dina säljare.

Vi kan även ge dig input om din marknad på flera andra sätt. Ibland är det analys av befintlig fakta som du bäst behöver, andra gånger facilitering av en expertpanel eller ett dialogmöte med aktörer i en komplex process. När du behöver sätta siffror på insikterna kompletterar vi bilden med en kvantitativ marknadsundersökning eller research om marknadsstorleken.

Ett av de allra senaste verktygen för att jobba kundfokuserat med innovation och produktutveckling är ramverket Job-to-be-done. Det är ett arbetssätt som vi använt oss av länge, det sätter kundens naturliga drivkraft i centrum och hjälper dig som innovatörer att rikta sina lösningar mot det kunderna tycker är viktigast.

Några exempel på olika typer av marknadsundersökningsuppdrag är:

 • Kvalitativa djupintervjuer för att identifiera kundbehov eller utmaningar i kunders köpprocesser
 • Fokusgruppsundersökningar för att förstå kunders drivkrafter och beteende
 • Marknadsresearch för att inhämta viktiga marknadsfakta
 • Kartläggning av kunders Job-to-be-done och otillfredsställda behov för att lägga grunden för produktutveckling eller kommunikation (jmfr Voice of the Customer)
 • Customer Expectation Survey eller kvantitativa webbenkäter för att kvantifera kvalitativa insikter
 • Dialogmöten för att co-kreera fram viktiga insikter tillsammans med kunder och intresenter

Behovsvalidering/marknadstest

Ett marknadstest är ett bra sätt att med begränsad insats ta reda på om du har rätt – och vi vet hur man gör. A-focus kan hjälpa dig att validera vilka förutsättningar du har att lyckas med något som du tror på.

 • När du står inför beslutet att gå vidare men inte är riktigt säker på hur kunderna kommer att reagera.
 • När du inser att om dina antaganden om kunderna inte stämmer, så blir konsekvenserna stora.

Det är svårt att bedöma kundernas verklighet och uppfattning utan att prata med kunder. Kundernas perspektiv måste stå i fokus snarare än ditt eget. Det kan vara svårt när du själv brinner av entusiasm för den lösning du vill testa.

Har kunden verkligen ett otillfredsställt Job-to-be-done som din innovation kan lösa bättre än kundens alternativ? Om inte så har kunden ingen anledning att köpa den, även om den råkar vara ”bättre” tekniskt sett.

Är ditt budskap och din kommunikation verkligen relevant för kunden? Kommer din hemsida att engagera kunden därför att den lyfter fram kundens utmaningar, eller kommer kunden att drunkna i skrytsamma teknikargument?

Vi vet hur man gör och har utfört över 100 marknadstester för forskningsresultat och innovationsidéer på uppdrag av svenska universitet och högskolor.

Kontakta oss i formuläret nedan om du vill diskutera hur vi kan göra marknadstester åt dig.

Utvärdering

När du väl genomfört en satsning eller förändring är det viktigt att verkligen ta reda på hur utfallet blev i kundernas ögon. Vi hjälper företag och myndigheter att ta reda på hur deras kunder upplevt deras erbjudanden, projekt och verksamhet. Här är några exempel på vad vi utvärderat:

 • Hur B2B-kunder upplevt samarbetet med sin leverantörs KAM-säljare.

  Mål: Identifiera nya sätt för KAM att skapa kundvärde i säljrelationen.
 • Hur vinnare i en innovationstävling upplevt det stöd det fått under tävlingen och hur väl de lyckats
  på marknaden med sina innovationer.

  Mål: Utveckla tävlingens upplägg och ge vinnare bättre förutsättningar att lyckas med sina innovationer.
 • Utvärdering av hur B2B-kunder upplever sin leverantörsrelation under köp- och produktlivscykeln

  Mål: Identifiera nya sätt att skapa kundvärde

Läs om andra utmaningar som kan vara relevanta för dig:

 • Att utveckla en ny produkt
 • Att förbättra kundupplevelsen
 • Att lansera ett nytt erbjudande
 • Att testa (validera) intresset för en ny innovation