En professionell marknads- undersökning eller utvärdering lägger grunden för din framgångsrika satsning

Beslut om nya inriktningar fattas hela tiden, stora som små. I många fall räcker branschkunskap och intuition för att hamna tillräckligt rätt. När konsekvenserna av att fatta fel beslut kan bli stora är det en annan sak. Då duger det inte att gissa, du måste veta och du måste förstå kundens verklighet på djupet.

A-focus kan till exempel hjälpa dig att:

 • Undersöka vilka behov (job-to-be-done) dina målgrupper har, i vilken mån de upplever att en tänkt lösning kommer att lösa deras behov har och vilka förutsättningar de har att köpa, komma igång och lyckas med dina erbjudanden (marknadsundersökning).
 • Validera ditt antagande om kunders behov, i vilken mån de efterfrågar en viss typ av lösning och om de är beredda att betala för att få sitt behov löst (validering)
 • Utvärdera kunders och intressenters upplevelse av en produkt, tjänst, process, förhållningssätt eller relation (utvärdering)

Marknadsundersökning

Det här gäller oavsett om du ska förbättra kundupplevelsen, optimera kundresan, lansera ett nytt erbjudande eller testa intresset för en ny innovation.

När du verkligen behöver förstå marknaden och dina kunders behov, finns det egentligen inga alternativ till research och kundintervjuer. Marknadsundersökningen är ofta ett viktigt verktyg när du ska fatta beslut om nya marknadsinriktningar ska tas.

Varje år gör vi hundratals kundintervjuer i våra marknadsundersökningar och vi vet vilka frågor som ska ställas och hur samtalet ska läggas upp för att få det resultat vi söker efter. Låt oss intervjua dina kunder och vi lovar att du kommer att få veta saker som dom aldrig skulle öppna sig och tala om för vare sig dig eller dina säljare.

Vi kan även ge dig input om din marknad på flera andra sätt. Ibland är det analys av befintlig fakta som du bäst behöver, andra gånger facilitering av en expertpanel eller ett dialogmöte med aktörer i en komplex process. När du behöver sätta siffror på insikterna kompletterar vi bilden med en kvantitativ marknadsundersökning eller research om marknadsstorleken.

Ett av de allra senaste verktygen för att jobba kundfokuserat med innovation och produktutveckling är ramverket Job-to-be-done. Det är ett arbetssätt som vi använt oss av länge, det sätter kundens naturliga drivkraft i centrum och hjälper dig som innovatörer att rikta sina lösningar mot det kunderna tycker är viktigast.

Några exempel på olika typer av marknadsundersökningsuppdrag är:

 • Kvalitativa djupintervjuer för att identifiera kundbehov eller utmaningar i kunders köpprocesser
 • Fokusgruppsundersökningar för att förstå kunders drivkrafter och beteende
 • Marknadsresearch för att inhämta viktiga marknadsfakta
 • Kartläggning av kunders Job-to-be-done och otillfredsställda behov för att lägga grunden för produktutveckling eller kommunikation (jmfr Voice of the Customer)
 • Customer Expectation Survey eller kvantitativa webbenkäter för att kvantifera kvalitativa insikter
 • Dialogmöten för att co-kreera fram viktiga insikter tillsammans med kunder och intresenter

Validering/marknadstest

Ett marknadstest är ett bra sätt att med begränsad insats ta reda på om du har rätt – och vi vet hur man gör. A-focus kan hjälpa dig att validera vilka förutsättningar du har att lyckas med något som du tror på.

 • När du står inför beslutet att gå vidare men inte är riktigt säker på hur kunderna kommer att reagera.
 • När du inser att om dina antaganden om kunderna inte stämmer, så blir konsekvenserna stora.

Vår erfarenhet är att det är svårt att bedöma kundernas verklighet och uppfattning utan att prata med dem. Det är också nödvändigt att utgå från kundernas perspektiv i stället för ditt eget. Det kan vara svårt att ta kundernas perspektiv när du själv brinner av entusiasm för det du vill testa.

Har kunden verkligen ett otillfredsställt Job-to-be-done som din innovation kan lösa bättre än kundens alternativa sätt att få jobbet gjort? Om inte så har kunden ingen anledning att köpa den, även om den råkar vara ”bättre” från ett tekniskt perspektiv.

Är ditt budskap och din kommunikation verkligen relevant för kunden? Kommer din hemsida att engagera kunden därför att det som står där fokuserar på utmaningar som kunden kämpar med, eller uppleva den som en anslagstavla för skrytsamma teknikargument?

Vi vet hur man gör och har utfört över 100 marknadstester för forskningsresultat och innovationsidéer på uppdrag av svenska universitet och högskolor.
Kontakta oss i formuläret nedan om du vill diskutera hur vi kan göra marknadstester åt dig.

Utvärdering

När du väl genomfört en satsning eller förändring är det viktigt att verkligen ta reda på hur utfallet blev i kundernas ögon. Att nöja sig med hörsägen i andra hand eller helt enkelt anta att det gick på ett visst sätt kan bli ödesdigert.

Här är några exempel på hur vi hjälpt företag och myndigheter att ta reda på hur deras kunder upplevt deras erbjudanden, projekt och sätt att bedriva sin verksamhet:

 • Utvärdering av hur B2B-kunder upplevt samarbetet med sin leverantörs KAM-säljare under det gångna året.
  • I syfte att identifiera nya sätt för KAM att skapa kundvärde i säljrelationen.
 • Utvärdering hur vinnare i en myndighets innovationstävling upplevt det stöd det fått före och under sina utvecklingsprojekt samt hur väl de lyckast
  på marknaden med sina innovationer.
  • I syfte att utveckla sitt tävlingsupplägg och ge vinnare bättre förutsättningar att lyckas med sina innovationer efter projektet
 • Utvärdering av hur B2B-kunder upplever sin leverantörsrelation
  under köp- och produktlivscykeln
  • I syfte att identifiera nya sätt att skapa kundvärde

Läs om olika utmaningar som kanske är relevanta för dig:

 • Att utveckla en ny produkt
 • Att förbättra kundupplevelsen
 • Att lansera ett nytt erbjudande
 • Att testa (validera) intresset för en ny innovation