Utredningar ger dig kunskap och riktning i komplexa frågor

Vi lever i en föränderlig värld vilket ökar kravet på kunskap och anpassningsförmåga. Politiska beslut, teknisk utveckling, förändrad konkurrens, ändrade behov och beteenden påverkar förutsättningar och förhållanden på marknaden

– förändringar som du eventuellt behöver ta ställning till och agera på.

Det kan innebära att du behöver fatta beslut i särskilt komplexa frågor som spänner över flera sakområden. Då krävs relevant information och analys som beaktar hela frågans bredd.
Om du inte har rätt information och inte gör en korrekt och heltäckande analys, är risken stor att du fattar felaktiga beslut eller inte ens förstår att du borde fattat ett beslut.
Vi ser många verksamheter som fortsätter att trava på i gamla fotspår utan att förstå varför kunderna sviker. Vi ser också fall där reglering och offentliga beslut inte hängt med och anpassats till nya förhållanden på marknaden. Vi på A-focus har mångårig erfarenhet av omfattande utredningar och anlitas särskilt när det finns ett behov av att utreda komplicerade förhållanden på marknader där områden som teknik, marknad, ekonomi, politik och juridik måste beaktas.

Vi kan hjälpa dig med:

  • Marknadskartläggningar, som till exempel kan omfatta marknadstrender, teknik- och tjänsteutveckling , geografiska tillgänglighetsanalyser, konkurrensbedömningar, aktörsanalyser. Kartläggningen som ger dig kunskap om förändringar och förhållanden på marknaden.
  • Scenarioanalyser och framåtblickande bedömningar, som ger insikt i hur olika händelser/ageranden kan resultera i olika situationer.
  • Ekonomiska analyser, exempelvis framtagning av ekonomiska kalkyler (business case), kassaflödesanalyser, kostnad-nytta analyser (cost-benefit), nettokostnadsberäkningar, känslighetsanalyser m.m.
  • Samhällsekonomiska analyser, där positiva och negativa konsekvenser av en marknadsförändring eller agerande bedöms och värderas med fokus på samhällsekonomiska aspekter som ekonomi, företagande, livskvalitet, politik och kultur.
  • Regulatoriska studier, som beskriver en marknads regulatoriska omvärld, regelverkens tillämpning i praktiken, eventuella förändringar och dess inverkan på en marknad eller för en aktör.
  • Strategier och handlingsplaner, som tar hänsyn till en förändrad omvärld om som ger de nya verktyg verksamheten behöver.  

Vi anpassar varje utredning anpassas till den unika sakfrågan men i grunden ligger en strukturerad process som vi på A-focus tagit fram utifrån många års erfarenhet. Bland våra främsta styrkor är vår förmåga att analysera komplicerade förhållanden, att se konsekvenser och att omsätta insikter i handling för dig som kund. Vi är noggranna med att vårt resultat hjälper våra kunder att komma vidare – vilket vi gör genom att vi förstår syfte och mål med uppdraget.

Vi arbetar framför allt inom teknikintensiva branscher eller i sammanhang där tekniken har en central roll i uppdraget. Särskilt kompetenta är vi inom digitalisering och elektronisk kommunikation Vi har också flerårig erfarenhet i frågor som rör tillgänglighet för äldre och personer med funktionsnedsättning, samt tillgänglighet i glesbygd.

Läs mer om hur vi ser på utmaningarna att analysera marknadsförändringar och att fatta marknadsstrategiska beslut.

Till höger finner du några exempel på rapporter. Det finns fler under Material, men mycket av det vi gör blir naturligtvis aldrig publikt.