Våra tjänster

Vi vill hjälpa både företag och myndigheter att låta kundbehoven och kundperspektivet få större inverkan på allt från hur erbjudanden och tjänster utformas till upplevelsen av att vara kund. När man anlitar våra tjänster vill man åstadkomma en förändring, en förflyttning.

För att förstå din marknad och dina kunders behov behövs research och kundintervjuer. Varje år genomför vi hundratals kundintervjuer för våra kunders räkning och vi vet hur samtalen ska genomföras för att få ut så mycket information som möjligt.

Förutsättningar och förhållanden på marknaden påverkas ständigt av politiska beslut, teknisk utveckling, förändrad konkurrens, ändrade behov och beteenden – förändringar som du eventuellt behöver ta ställning till och agera på. Med mångårig erfarenhet av omfattande utredningar hjälper vi våra kunder att utreda förhållanden på marknaden och konsekvenser av omvärldsförändringar.

Många företag vill att kundbehoven ska vara utgångspunkten för sin verksamhet men saknar ett systematiskt sätt för att samla in informationen och översätta den till konkreta mål och planer. Vi hjälper företag att skapa processer som behövs för att kunna omvandla insikterna till användbar kunskap och konkret handling.

Vi hjälper våra uppdragsgivare att utifrån kundens perspektiv testa attraktiviteten på marknaden hos en produkt eller tjänst. Med en begränsad insats kan vi med hjälp av en provtryckning testa om din idé möter ett faktiskt kundbehov.

Våra kunders resa till kundinsikt ser olika ut. Vissa företag tar hjälp första gången för att sedan vilja integrera det nya kundfokuserade angreppssättet i sin vardag. Vi har ägnat mer än tio år åt att utveckla metoder och verktyg för att arbeta utifrån-och-in. Vi utbildar och inspirerar våra kunder att göra detsamma.

För att framgångsrikt driva ett projekt, en tjänsteutveckling eller en ledningsgrupp krävs färdigheter i att samla in information, analysera konsekvenser, fatta beslut och välja riktning. Det krävs också färdigheter i att leda människor i den valda riktningen. Våra kunder vänder sig ofta till oss för att få råd och stöd i dessa typer av processer.