Din
utmaning

Utveckla en produkt

Ju mer du styr din produkt- och erbjudandeutveckling utifrån kundbehov och bygger in kundvärdet från början – desto större sannolikhet är det att din målgrupp upplever erbjudandet relevant av.

Du vill åstadkomma en förändring:

Du ska utveckla en ny produkt eller släppa en ny produktversion. Ditt team har massor med idéer på spännande nya funktioner. Det har målgruppen också. Hur ska du veta vad ni ska satsa på?

Du vet vilka bakomliggande problem ditt erbjudande löser hos dina kunder och vad de tycker är viktigt. Du kan avgöra när det gör nytta att överglänsa i prestanda och när du ska satsa på andra egenskaper.

Att fastställa den röda tråden för vem en ny produkt ska hjälpa, vad den ska åstadkomma och hur det ska göras är en av de roligaste och svåraste uppgifterna du kan ge dig i kast med. Vi har stor respekt för den resa du och dina kollegor ska göra och för de utmaningar som väntar er. Det är lätt att hamna fel från början. Vi ser ofta hur teknikdrivna bolag satsar stora resurser på att utveckla produkter från fel ände. Det är lätt att utgå från tekniska möjligheter och konkurrentjämförelser snarare än kundinsikt, utifrån-och-in, om verkliga behov . Vi ser innovatörer som brinner för idéer som är tekniskt briljanta men förbiser kundens verklighet. I stället för att testa hur relevant det problem de vill angripa är för kunden, satsas resurserna på att kunderna kommer att förstå och köpa den tekniskt sett ”bästa” produkten.

Produktutveckling inifrån-och-ut leder till misslyckanden som gör ont…

För kunden är din produkt helt ointressant i sig själv. Om kunden tycker att produkten inte löser ett relevant och viktigt problem har han eller hon ingen anledning att köpa den. Den bästa produkten är inte den som har vassast teknik, prestanda och funktioner utan den som gör det jobb som kunden vill ha gjort med bäst resultat. För kunden är kontrasten mellan situationen ”före” och ”efter” din nya produkt helt avgörande för om den ska vara värd att köpa.

… och utvecklingsprojekt som vajar vind för våg

Resan genom ett produktutvecklingsprojekt kommer att utsätta dig för stora prövningar. En av de största är att komma överens om och hålla fokus på vad ni ska åstadkomma för kunden och vad som krävs för att göra detta. Utan ordentlig kundinsikt som grund för det ni gör kommer allting att vara öppet för diskussion, hela tiden. Risken är stor att det som kommer ut i andra änden är resultatet av mängder med kompromisser mellan människor och inte det som är viktigast för kunden.

Du måste förstå vad din kund vill åstadkomma för att kunna lyckas

En av dina viktigaste uppgifter är att förstå vad kunden vill åstadkomma, utan att lyckas, med dagens lösningar. Du behöver också förstå hur de försöker lösa sitt behov, varför det inte lyckas och vilka konsekvenser detta får för kunden. Om du vill lyckas med din produktutveckling så måste du förstå det här innan du utformar din egen produkt. Du måste bygga in relevans och kundvärde i din produkt redan från början. Din reklambyrå eller säljare kan inte göra det åt dig när produkten är klar att lansera.

Du måste lämna kontoret för att verkligen kunna förstå kunden

För att förstå kundens verklighet och testa dina idéer måste du lämna kontoret och tala med riktiga kunder på deras egen planhalva. Eftersom du läser det här tror vi att du förstår precis vad vi menar. Vi vet samtidigt att du som vill göra rätt från början möter många hinder.

Det finns ingen ersättning för att tala med riktiga kunder

Dina kollegor har antagligen bråttom att komma igång. De tycker kanske inte alls att det är en bra idé att ta in kunder i utvecklingsarbetet. Som vi ser det är det kunden som är domare. Fort men fel har aldrig varit något framgångsrecept. Några tror att det är meningslöst att tala med kunder eftersom kunderna inte förstår den nya teknikens möjligheter. Det stämmer inte, kunderna vet mycket väl vilka utmaningar de kämpar med och vad de vill uppnå. Det är detta du måste utgå ifrån. Men du kan inte be kunden agera produktutvecklare och svara på hur dina nya lösningar ska se ut. Det är där du och dina kollegor måste ta över och använda er expertis. Andra tycker att det räcker med den feedback ni får från era säljare. Vi säger att detta inte räcker. Säljare har sällan möjlighet att diskutera förutsättningslöst med sina kunder. Beskeden du brukar få har mer att göra med deras svårighet att matcha konkurrenter på detaljnivå än hur kunderna behöver hjälp att nå sina mål. Det leder till att du härmar andra produkter snarare än skapar unika anledningar för kunderna att köpa din nya produkt.

Vi hjälper dig att skaffa kundinsikt och att omsätta den i praktiken

Vi hjälper dig att förstå dina kunders verkliga behov så att du får möjlighet att börja i rätt ände och bygga in unikt kundvärde från början. Med genuin kundinsikt i botten och en tydlig röd tråd mellan kundens behov och de krav ni ställer på er produkt har ni mycket större chans att lyckas med projektet. Dessutom kommer ni att utveckla en produkt som verkligen är relevant för kunderna och som de kommer att vilja köpa.

Vi kan

  • Prioritera och välja vilken målgrupp och vilket kundjobb du ska rikta utvecklingen mot.
  • Prata med dina kunder och hämta hem viktiga insikter om vilka ”jobb” de använder dagens lösningar till, hur de avgör att dessa blir ordentligt gjorda, vilka resultat de är missnöjda med och vad det är som hindrar kunden att uppnå dem.
  • Fastställa ett värdeerbjudande (value proposition) som skapar värde genom att lösa kundens prioriterade behov – och som hjälper er att fokusera utvecklingsarbetet.
  • Provtrycka ditt värdeerbjudande och din produktidé med kunderna. Hjälpa dig och dina kollegor att översätta kundbehoven till grundläggande krav.
  • Provtrycka pilot- och testversioner av produkten med kunder för att vara säker på att den levererar rätt värde.