Starkast inom B2B, digitalisering & digital infrastruktur

Vi är A-focus

När ni anlitar oss vill ni ofta åstadkomma eller förstå en förändring. Vi vill hjälpa er som företag eller myndighet att låta kundbehoven och kundperspektivet få större inverkan på hur ni utformar erbjudanden, tjänster och samhällsinsatser.

icon

Marknadsundersökning och utvärdering

För att förstå din marknad och dina kunders behov behövs professionell research och kundintervjuer. Vi genomför kvalitativa och kvantitativa undersökningar med etablerade undersökningsmetoder och gör hundratals kundintervjuer varje år för företag, myndigheter och universitet. Vi vet vilka frågor som ska ställas och hur samtal ska genomföras för att få fram den relevanta information du behöver.

Vi hjälper dig att testa kundernas intresse för en produkt eller tjänst. Med en mindre, standardiserad insats kan vi marknadstesta om din idé möter ett faktiskt kundbehov, innan du satsar stora resurser på att utveckla den.
Vi hjälper dig även att utvärdera också utfallet av redan genomförda satsningar med kunder och intressenter. Det kan tex gälla nya erbjudanden, förändringar i kundresan eller hur dina Key Account-säljare arbetar för att skapa värde i sina kundrelationer.

icon

Utredning och analys

Förutsättningar och förhållanden på marknaden påverkas ständigt av politiska beslut, teknisk utveckling, förändrad konkurrens, ändrade behov och beteenden – förändringar som du eventuellt behöver ta ställning till och agera på. Vi hjälper dig att utreda förhållanden på marknaden och konsekvenser av omvärldsförändringar och kan luta oss på vår mångåriga erfarenhet av samhällsekonomiska utredningar och framtidsprognoser.

icon

Utbildning och coaching

Våra kunders resa till kundinsikt ser olika ut. Vissa företag tar hjälp första gången för att sedan vilja integrera det nya kundfokuserade angreppssättet i sin vardag. Vi har ägnat mer än tio år åt att utveckla metoder och verktyg för att arbeta utifrån-och-in. Vi utbildar och inspirerar dig att göra detsamma, i egen regi och på uppdrag av ledande affärsskolor och organisationer.

Vi erbjuder dig utbildning inom affärsutveckling, go-to-market, försäljning, kundintervjuer. Vi coachar team, projekt och enskilda entreprenörer, intraprenörer och forskare som själva vill kunna göra det arbete vi annars hjälper till med.

icon

Facilitering, processledning och rådgivning

För att du framgångsrikt ska kunna driva en process, ett projekt, en tjänsteutveckling eller en ledningsgrupp krävs färdigheter i att samla in information, analysera konsekvenser, fatta beslut och välja riktning. Det krävs också färdigheter i att leda människor i den valda riktningen. Våra kunder vänder sig ofta till oss för att få råd och stöd i såna processer.