Utbildning och coaching ger er förmåga att sätta kundens behov i fokus!

Vi hjälper dig och ditt team att arbeta med kunden i fokus. Du kan med fördel kombinera vår utbildning med ett skarpt projekt som ditt team arbetar på så att ni kan omsätta det ni lär er direkt.

Vi har ägnat mer än tio år åt att utveckla metoder och verktyg för att arbeta kundfokuserat utifrån-och-in. Vi följer världens ledande experter. Det bästa tar vi i vår verktygslåda och anpassar för våra kunder.

Vi utbildar och föreläser regelbundet på uppdrag av bland andra IHM Business School, KTH Executive School, Stockholms Universitet och Almi Företagspartner. Våra teman är:

 • Behovsidentifiering och validering
 • Affärsutveckling och innovation
 • Kundens köpresa
 • Go-to-market och marknadsföring
 • Personlig B2B-försäljning med rollspel

När du och ditt team vill ha utbildning och coaching som passar de utmaningar just ni möter så anpassar vi upplägget. Det kan till exempel röra sig om att ni vill:

Identifiera och förstå kundbehov
 • Lära dig att intervjua kunder om deras verkliga behov, vad kunderna behöver hjälp att lyckas med, utan att fastna i oändliga diskussioner om tekniska lösningar.
Prioritera målgrupper
 • Prioritera olika tänkbara målgrupper och behov för att se vilken del av marknaden ni ska satsa på först för att få genomslag.
Utveckla en affärsmodell
 • Utveckla din affärsmodell och värdeerbjudande med kundens behov som utgångspunkt.
Validera ett antagande om kundens behov
 • Testa om de antaganden ni redan gjort om era målgruppers behov stämmer i verkligheten innan ni går vidare med en satsning.
Utveckla en Go-to-market-strategi
 • Ta fram en Go-to-market-strategi som kundernas fokuserar på de målgrupper som har störst anledning att köpa och det sätt att köpa som de har.
Ta fram underlag till din byrå eller er egen content marketing
 • Ta fram underlag till din marknadsföring och kommunikation som bygger på kundernas verklighet, utmaningar och köpmotiv snarare en tekniska argument som ofta är irrelevanta för kunderna.
 • Rikta er egen content marketing mot de utmaningar kunden måste lösa innan hen kan köpa. Hjälp kunden och hens kollegor att motivera förändring, välja väg framåt och välja just er lösning.
Förbered säljkåren på att sälja ett nytt erbjudande
 • Att bygga kundmöten på tekniska produktpitchar brukar inte gå så bra. Träna dina säljare på sälja med behovet som utgångspunkt. Led kunden till er lösning i kundmötet snarare än att leda med den.

Vi anpassar utbildningen till era behov och förutsättningar

Omfattningen kan variera från en inspirations föreläsning till en tredagarsutbildning med workshops eller ett helt program som sträcker sig över flera månader.

Det kan också gälla coaching av en eller flera personer i ditt team som själva till exempel behöver intervjua ett urval av era kunder om deras behov.

Genomförandet är digitalt och/eller på plats beroende på vad som passar er bäst. Vi arbetar med digitala samarbetsytor som Howspace eller Miro. Det betyder att du och ditt team jobbar tillsammans även när ni sitter utspritt. Ni kan fortsätta arbeta efter gemensamma pass när det passar er bäst.

Kontakta oss och berätta vad du vill åstadkomma med ditt team så föreslår vi ett lämpligt upplägg.

Läs mer om hur vi ser på att arbeta utifrån-och-in vid produktutvecklinglansering och när försäljningen måste ökas. På vår blogg får du även konkreta tips och verktyg för att själv börja jobba utifrån-och-in.

Läs om andra utmaningar som kan vara relevanta för dig:

 • Att utveckla en ny produkt
 • Att förbättra kundupplevelsen
 • Att lansera ett nytt erbjudande
 • Att testa (validera) intresset för en ny innovation