Utbildning och coaching ger den förmåga att kundfokusera ni behöver

Vi hjälper dig och ditt team att arbeta med kunden i fokus. Du kan med fördel kombinera vår utbildning med ett skarpt projekt som ditt team arbetar på så att ni kan omsätta det ni lär er direkt.

Vi har ägnat mer än tio år åt att utveckla metoder och verktyg för att arbeta kundfokuserat utifrån-och-in. Vi följer världens ledande experter. Det bästa tar vi i vår verktygslåda och anpassar för våra kunder.

Det har med tiden lett till att vi efterfrågats i utbildningssammanhang. Därför utbildar och föreläser vi regelbundet på uppdrag av bland andra IHM Business School, KTH Executive School, Stockholms Universitet och Almi Företagspartner om:

 • Behovsidentifiering och validering
 • Affärsutveckling och innovation
 • Kundens köpresa
 • Go-to-market och marknadsföring
 • Personlig B2B-försäljning (inkl. rollspel)

När du och ditt team vill ha utbildning och coaching som passar de utmaningar just ni möter så anpassar vi upplägget. Det kan till exempel röra sig om att ni vill:

Identifiera och förstå kundbehov

 • Lära dig att intervjua kunder om deras verkliga behov, vad kunderna behöver hjälp att lyckas med, utan att fastna i oändliga diskussioner om tekniska lösningar.

Prioritera målgrupper

 • Prioritera olika tänkbara målgrupper och behov för att se vilken del av marknaden ni ska satsa på först för att få genomslag.

Utveckla en affärsmodell

 • Utveckla din affärsmodell och värdeerbjudande med kundens behov som utgångspunkt.

Validera ett antagande om kundens behov

 • Testa om de antaganden ni redan gjort om era målgruppers behov stämmer i verkligheten innan ni går vidare med en satsning.

Utveckla en Go-to-market-strategi

 • Ta fram en Go-to-market-strategi som kundernas fokuserar på de målgrupper som har störst anledning att köpa och det sätt att köpa som de har.

Ta fram underlag till din byrå

 • Ta fram underlag till din marknadsföring och kommunikation som bygger på kundernas verklighet, utmaningar och köpmotiv snarare en tekniska argument som ofta är irrelevanta för kunderna.

Ta fram underlag till content marketing-material

 • Rikta era satsningar på content marketing och andra köpverktyg mot de utmaningar kunden måste lösa under köpprocessen. Hjälp kunden och hens team att motivera förändring, välja väg framåt och välja just er med stöd från både kollegor och beslutsfattare.

Förbereda säljkåren på att sälja ett erbjudande

 • Förbereda dina säljare på att möta kunden i hens behov och sälja med det som utgångspunkt snarare än att göra en teknisk produktpitch och hoppas att kunden själv hittar sina köpmotiv. Utgå från kundens verklighet och led hen “till” er lösning snarare än att leda “med” den.

Omfattningen kan variera från en inspirations föreläsning till en tredagarsutbildning med workshops eller ett helt program som sträcker sig över flera månader.

Det kan också gälla coaching av en eller flera personer i ditt team som själva till exempel behöver intervjua ett urval av era kunder om deras behov.

Genomförandet är digitalt och/eller på plats beroende på vad som passar er bäst. För att göra upplevelsen så intressant och effektiv som möjligt så arbetar vi med digitala samarbetsytor som Howspace eller Miro. Det betyder att du och ditt team jobbar tillsammans även när ni sitter utspritt och att ni kan fortsätta arbeta efter det gemensamma passet när det passar bäst, till exempel när barnen är nattade.

Genom att mixa föreläsningar, diskussioner, övningar, workshops och rollspel kan du och ditt team få känna på vad det innebär att arbeta kundorienterat på flera olika sätt. Vi delar med oss av de erfarenheter vi har från andra kunder och branscher för att säkra att ditt team får nya influenser.

Vi hjälper er med kompetensutveckling. Kontakta oss och berätta vad du vill åstadkomma med ditt team så föreslår vi ett lämpligt upplägg.

Läs mer om hur vi ser på att arbeta utifrån-och-in vid produktutvecklinglansering och när försäljningen måste ökas.

På vår blogg får du konkreta tips och verktyg för att själv börja jobba utifrån-och-in.

Läs om olika utmaningar som kanske är relevanta för dig:

 • Att utveckla en ny produkt
 • Att förbättra kundupplevelsen
 • Att lansera ett nytt erbjudande
 • Att testa (validera) intresset för en ny innovation