Handlar ert värdeerbjudande om värde eller skryt?

B2B-bolag vill gärna visa sina produktmuskler och USP:ar men missar kundvärdet.

Nu ska du få ett bra tips på hur du kan testa dina kollegors förslag till värdeerbjudande för en ny produkt.

Att sätta ett nytt värdeerbjudande kan vara lättare sagt än gjort. Det är viktigt att det blir rätt eftersom värdeerbjudandet kan sätta tonen för en affärsmodell, en ny produkt, en byråbrief, utveckling av nytt Content eller säljarnas argumentation. 

Kruxet är att själva ”värdet” givetvis borde  uttryckas från kundens perspektiv, dvs vad har kunden att vinna på att göra slut med dagens lösning och byta ut den mot er nya. Så blir det oftast inte i praktiken. Istället hamnar, som vanligt, allt ljus på er nya produkt och de USP:ar ni upplever att den har gentemot konkurrenterna. 

Problemet är att USP:ar handlar om leverantörsskryt och inte kundvärde. USP:ar är meningslösa om de inte hjälper kunderna lyckas med något viktigt som de inte klarar med någon annan lösning än er.

Det här värdeerbjudandets poäng ligger; vad är det som kunden nu kommer att kunna lyckas med, som kunden inte klarat av tidigare?

Allt du behöver göra för att testa om dina kollegors nya värdeerbjudande håller är att syratesta det med hjälp av den lilla meningen nedan. Tricket är att den tvingar er att sätta kundens behov i fokus. 

Testa värdeerbjudandets fokus så här!

Avsluta nästa mening med exakt vad den nya produkten kommer hjälpa kunderna att klara av;

NU KAN DU ….

Det fiffiga är att du inte kan avsluta meningen med produkt- och teknikskryt. Då blir resultatet rent nonsens.

Exempel som INTE fungerar:

  1. Nu kan du …. världsledande språkteknik!
  2. Nu kan du …. branschens mest kraftfulla processor!
  3. Nu kan du …. marknadens mest precisa narkosapparat!

Exempel som sätter kundvärdet i centrum och därför fungerar:

  1. Nu kan du …. översätta ett mail till franska på två sekunder!
  2. Nu kan du …. göra superkomplexa beräkningar på 1/5 av tiden det tar idag!
  3. Nu kan du …. söva alla typer av patienter, oavsett storlek och vikt, med högsta möjliga säkerhet!

Sätt nu igång och testa om dina kollegor klarar av att beskriva ert nya värdeerbjudande utifrån kundens perspektiv. Kan de nagla fast vilken relevant skillnad produkten kommer att göra för kunderna?

Vi fick själva det här tipset från Startup Core Strengths som har mycket bra tänk kring betydelsen av att använda rätt språk i sin kommunikation. Se tex https://www.blog.startupcorestrengths.com/post/a-simple-formula-for-more-engaging-headlines

Om inte så kan vi hjälpa er både med att förstå kundernas verkliga behov och att träna dina kollegor på att jobba kundfokuserat! Läs mer om hur under https://www.a-focus.se/vara-erbjudanden