Idéer är bra men alla gör inte skillnad!

Anders Ångström

Alla älskar idéer och kreativa lösningar. Kruxet är att de idéer och lösningar vi spånar fram inte nödvändigtvis gör någon relevant skillnad för kunderna. Bra idéer som kan hjälpa kunderna att lyckas med sina viktigaste utmaningar riskerar att drunkna i ett hav av spretiga påhitt som helt missar kundernas behov. Det här undviker vi om vi först frågar kunderna vilka utmaningar de värderar högst och sedan fokuserar på att lösa just de problem som hindrar dem från att lyckas. 

Job-to-be-done-ramverket hjälper dig att göra relevant skillnad. Vi har tillämpat det i över tio år i våra uppdrag och lär studerande på IHM Business School, forskarentreprenörer på universitet och högskolor och företag i Almis program att göra detsamma.

Här utvecklar Tony Ulwick, världens främste expert på JTBD sin syn på varför det är så viktigt att rikta sin kreativitet på rätt saker.